Année 10 – Audioboo – Ma famille et mes copains

Bonjour la classe! Dyma’ch gwaith llafar ar yr uned gyntaf, ‘Moi et quelques autres’, yn trafod eich teulu a’ch ffrindiau. Eich tasg yw:
1. Gwrando ar waith eich hunan a’i asesu ar eich taflen waith, ac yna
2. Gwrando ar waith un o’ch cyfeillion a’i asesu trwy adael sylw ‘Dau seren a dwy dymuniad’ yn sylwadau’r post yma.
Mae popeth a ysgrifennwch yma yn weledol i bawb felly ystyriwch cynnwys eich asesiad yn ofalus! Mae pob sylw angen ei gymeradwyo, felly efallai na fydd yn ymddangos yn syth.

Mae’r sylwadau gorau yn mynd i fod yn benodol iawn – dyma’r ffordd o orau o helpu rhywun i wella, cofiwch! Dyma rhai pethau i chi ystyried wrth i chi wrando ar waith eich cyfaill:

a) Sut mae ei (h)acen? Ydyn nhw’n swnio yn Ffrangeg? Oes unrhyw eiriau penodol mae angen iddynt gymryd gofal gyda nhw? Ydyn nhw’n tueddu dweud yr -s ar ddiwedd geiriau neu’r -ent ar ddiwedd berfau ‘ils’ – mae’r ddau beth yma i fod yn dawel, cofiwch.

b) Ydyn nhw wedi defnyddio’r iaith newydd a ddysgon ni yn ystod yr uned, fel y berfau atblygol, yr ansoddeiriau newydd, a’r swyddi? Ydyn nhw wedi ei ddefnyddio’n gywir? Ydyn nhw wedi defnyddio adferfau, fel ‘souvent’, ‘quelquefois’ a ‘toujours’, yn y gwaith? Ydy’r iaith yn swnio fel safon TGAU, neu ydy fe’n rhy debyg i safon Blwyddyn 8 neu 9?

c) Ydych chi’n clywed brawddegau estynedig neu gymhleth? Neu ydy eu brawddegau yn tueddu bod braidd yn fyr neu’n syml yn eu strwythur?

ch) Ydy nhw wedi cynnwys unrhyw ferfau yn y gorffennol neu’r dyfodol? Neu ai’r presennol yn unig a glywch?

Dyma’r ddolen – pob hwyl arni 🙂

Audioboo – Moi et quelques autres

Advertisements

18 thoughts on “Année 10 – Audioboo – Ma famille et mes copains

 1. Lucy, rwyt wedi llwyddo i ddefnyddio llawer o’r berfau atblygol i ddisgrifio sut wyt ti’n dod ymlaen gyda dy deulu. Rwyt wedi defnyddio amrywiaeth o ansoddeiriau. I wella, gallet wedi osgoi oedi rhwng rhai geiriau i wneud y ddarn i llifo’n well. Hefyd gallet ymarfer dy acen yn fwy.

 2. Harry –
  Siarad yn hyderus ac yn glir trwy’r perfformiad -Mae dy defnydd o geirfa yn dda ac yn rhoi llawer o wybodaeth -Tro nesaf dyled newid dy don o llais i wneud e’n mwy naturiol.

 3. Bethan, rwyt yn siarad yn hyderus hefo acen da ac rwyt wedi defnyddio llawer o geiriau disgrifiol da. I wella, ceisia defnyddio eirfa fel “s,amuser avec”, “se disputer”, “se moquer de” ac yn y blaen i ychwanegu at dy gyflwyniad. Hefyd ceisia cyfeirio at aelodau’r teulu i wella’r cyflwyniad.

 4. Sylwadau ar gyfer Audioboo Adam!
  Roeddent wedi siarad yn glir trwy gydol y perfformiad, ond roedden yn teimlo dy fod yn rhy gofalus, ac roedd hyn yn gwneud ti i fod yn araf, er bod ti yn araf roeddent wedi gwneud y perfformiad yn 0:36, efallai tro nesaf dylet paratoi mwy cyn y perfformiad. Ar y dechrau efallai roedd yn syniad i ddefnyddio “Je m’appelle Adam”. Roedden yn teimlo dy fod dim wedi ysgrifennu digon, ac roedd angen i di son am bob aelod o’r teulu tymed yn mwy. Tro neaf ceisio defnyddio mwy geiriau diddorol arall o’r geiriadur. Roeddent wedi siarad yr iaith Ffrangeg yn gwych!

 5. Georgina:
  Perfformiad hyderus ac ar y cyfan roedd e’n dda iawn. Fe lwyddaist ti i ddefnyddio acen Ffrangeg dda a lwyddaist ti i ddisgrifio dy deulu yn dda.
  I wella gallet ti siarad yn fwy am dy ffrindiau, ac hefyd ddylset ti ceisio medru ehangu dy geirfa er mwyn cael amrywiad o ddisgrifiadau.
  Da iawn!!!! 🙂
  Rhiannon 😛

 6. Rhiannon, Rwyt yn siarad gyda acen dda. Ond gofalwch wrth dweud geiriau yn gorffen gyda ‘s’. Defnydd dda o eirfa fel “s’amuser avec” a “se disputer”. Ceisiwch dysgu eich darn yn well fel bod dim gappiau rhwng y brawddegau. Ond ar y cyfan GWYCH!

 7. Mae audioboo Jac yn dda rydych yn siariad yn hyderus ac rydym yn siariad yn glir on mae’r audioboo yn anodd i clywed felle tro nesaf siariad fwy at y ipad ond ar y cyfan mae’n dda iawn.mae angen i chi
  trio i fod bach fwy naturol wrth siariad E.E. Gwneud i’r darn llifo fwy wrth paido roi ormod o gwagle rhwng eich eiriau

 8. Kayleigh, rwyt wedi llwyddo i siarad yn hyderus iawn wrth defnyddio geirfa newydd o’r uned fel berfau atblygol a ansoddeiriau newydd yma wrth siarad am sut wyt ti’n dod ymlaen gyda dy deulu a ffrindiau! Rwyt hefyd wedi defnyddio brawddegau estynedig a cylmeth! I wella gallet ymarfer siarad mwy naturiol yn ffrangeg a ymarfer dy acen yn fwy. Da iawn!

 9. Megan.L rwt ti wedi siarad yn hyderus ac wedi llwyddo i siarad am eich teulu ac ffrindiau yn dda ac wedi defnyddio llawer o berfau. I wella gallet ymarfer siarad yn fwy naturiol i gwneud iddo llifo’n well.

 10. Elis Rwyt wedi siarad yn glir ac yn hyderus ac wedi llwyddo i siarad am eich teulu ond mae’n rhaid gwella eich acen a defnyddio fwy o berfau i wneud yn fwy diddorol.

 11. Cari-
  Mae dy cyflwyniad yn dda iawn ar y cyfan, wrth i ti siarad yn dda iawn am dy deilu ac sut oedd ti’n dod ymlaen gyda nhw. I wella, ceisiwch siarad gyda acen fwy ffrangeg ac dylech treial siarad am dy ffrindiau yn fwy, ond wedd hwn yn dda iawn ar y cyfan(:

 12. Anna – Defnyddiaist defnydd da o’r presennol a ansoddeiriau. Ond roedd yn anodd i clywed chi’n siarad oherwydd y swn yn y cefndir.

 13. Delun – siarad yn glir gan Delun. Mi wnes i deall pob gair. wnes ti defnyddio ansoddeiriau yn gywir i ddisgrifio dy waith ac wnes ti adrodd pob gair yn dda. tro nesaf ceisia cynnwys mwy o amrywiad yn dy waith er mwyn ceisio gwella safon dy waith hyd yn oed yn fwy:):):)

 14. Jack – Audioboo da iawn Jack, ond mae eisiau i ti gwneud y darn llifo’n well er mwyn gwella. Mae llawer o ansoddeiriau da yn yr Audioboo, a rwyt ti’n disgrifio personolaeth yn wych ond er mwyn llwyddiannu mae eisiau it ti newid ton eich llais bach er mwyn gwneud it’r darn swno’n mwy llyfn. Ardderchog!

  • Amelia – Rwyt ti wedi llwyddo i siarad yn glir ac yn hyderus a wnes i ddeall pob gair. Gwnes i fwynhau’n gwrando am dy deulu. Da iawn Amelia 🙂

 15. Siwan – Mae Siwan yn siariad yn hyderus a maen’n defnyddio llawer o geiriau dda i rhoi gwybodaeth a disgrifio pethau. Efallai tro nesaf gall dweud dy geiriau yn mwy glir.

 16. Bethan O – Mae ganddo chi acen gwych Bethan , Rwyt wedi defnyddio eirfa newydd or uned sef y swyddi , y tro nesaf gallwch defnyddio ‘quelquefois’ ‘toujours’ ax Hefyd ‘souvent’ buds. Hyn yn cael y brawddegau I rhedeg yn fwy , ond ar y cyfan audio boo gwych! Da iawn 🙂

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s