Blwyddyn 8 – Gwledydd gyda EN / AU / AUX

Voici vos devoirs, Blwyddyn 8!  Cofiwch y rheol yma – er mwyn dweud ‘i/yn’ + gwlad, rhaid defnyddio’r patrymau canlynol:

1. Gwlad benywaidd (sy’n gorffen gyda -e) => EN, e.e. J’habite en Belgique (Rwy’n byw yng Ngwlad Belg)

2. Gwlad lluosog (sydd fel arfer yn gorffen gyda -s) => AUX, e.e. J’habite aux Pays-Bas (Rwy’n byw yn yr Iseldiroedd)

3. Gwlad gwrywaidd (sy’n gorffen gyda unrhyw beth arall) => AU, e.e. J’habite au Canada (Rwy’n byw yng Nghanada)

Dyma gêm i chi ymarfer y rheol yma!  Cofiwch – NID yw ‘Cymru’ yn Ffrangeg yn lluosog (mae’n eithriad i’r rheol uchod…)

 

Advertisements

Adolygu Blwyddyn 8

Dyma’r cyflwyniad i’ch cynorthwyo gyda’r papur Darllen a Deall yn ystod wythnos arholiadau. Cofiwch mai eich tri paragraff sydd angen i chi ddysgu ar gyfer y rhan ysgrifenedig o’r arholiad. Unrhyw gwestiynau pellach? Mae croeso i chi holi eich athro!

Blwyddyn 8 – Rhedeg berfau -er rheolaidd

Dyma adnodd bach i’ch atgoffa sut i redeg berfau -er yn Ffrangeg. Rhai pethau i chi gadw mewn cof :
1. Mae ‘rhedeg berf’ yn golygu dangos PWY sy’n gwneud BETH a PHRYD (e.e. Rydw i’n canu => PWY? Fi ; BETH? Canu ; PRYD? Nawr/Fel arfer)
2. Mae llawer iawn o ferfau -er i’w cael yn Ffrangeg felly gall ddysgu’r rheolau yma eich cynorthwyo i ddefnyddio dewis mawr o ferfau yn gywir wrth siarad neu ysgrifennu Ffrangeg!
3. Mae rhai berfau pwysig, fel ‘aller’ (‘mynd’ yn Gymraeg), yn edrych fel berf -er ond NID yw’n defnyddio y patrwm yma yn anffodus!

Image de fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net

Image de fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net

8P – Prawf ‘Adeiladu Brawddegau’

Cofiwch mai eich gwaith cartref yw dysgu’r termau ‘Adeiladu Brawddegau’ ar gyfer prawf ar ddydd Llun. Mae’r berfau yma yn ddefnyddiol tu hwnt ar gyfer eich cynorthwyo i amrywio eich iaith a mynegi yn union beth hoffech chi ddweud – yn hytrach na dim ond esbonio beth rydych yn hoffi neu ddim yn hoffi gwneud!

Cofiwch am ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’ (neu ‘Look-Say-Cover-Write-Check’ yn Saesneg) fel techneg dysgu da :
1. Edrychwch ar y gair/strwythur
2. Dywedwch y gair/strwythur yn uchel
3. Cuddiwch y gair/strwythur
4. Ysgrifennwch y gair/strwythur
5. Gwiriwch y gair/strwythur – ydych chi wedi ei sillafu’n gywir?

Ar ôl gwneud ychydig o adolygu gyda’ch Mat Iaith Graidd yn defnyddio’r dechneg ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’, rhowch dro ar y 2 gêm yma i brofi eich dysgu! Mae’r un cyntaf yn gofyn i chi ddewis y cyfieithiad cywir i fwydo’r pysgodyn. Mae’r ail un yn gofyn i chi deipio’r geirfa yn gywir er mwyn medru taflu bananas y mwnci at y targed!

8L – Devoirs (Gwaith Cartref)

Bonjour la classe!  Dyma eich brawddegau i’w cyfieithu gan ddefnyddio eich siart corryn o’r wers.  Cofiwch ddefnyddio eich taflen ac NID Google Translate!!  Mae popeth sydd angen arnoch i gwblhau’r gwaith yn eich llyfrau neu ar eich Matiau Iaith felly defnyddiwch nhw!

Mae’r brawddegau i’w gweld isod – mi fydd angen i chi ychwanegu rheswm o’ch dewis chi ar ddiwedd pob brawddeg (defnyddiwch amrywiaeth o resymau!).  Gwnewch yn sicr bod y rheswm yn synhwyrol ar gyfer gweddill y frawddeg.

Edrychwch ar yr enghraifft yma :

Rwy’n dwlu chwarae pêl-droed achos… => J’adore jouer au foot parce que c’est super!

Triwch chi rhain nawr:

1. Rwy’n dwlu mynd i’r sinema achos…

2. Dydw i ddim yn hoffi gwrando ar y radio achos…

3. Mae’n well gen i sgio achos…

4. Rwy’n mynd i ddarllen comics achos…

5. Rwy’n gallu gwneud judo achos…

6. Hoffwn i wylio gêm rygbi achos…

7. Rydw i eisiau mynd i’r dref achos…

8. Rwy’n hoffi gwrando ar fy iPod achos…

9. Rwy’n casau chwarae’r piano achos…

10. Hoffwn i siopa achos…