Libérée, Délivrée – ‘Let It Go’ en français!

Image Disney du site www.radiodisneyclub.fr

Image Disney du site http://www.radiodisneyclub.fr

Cafodd rhai disgyblion Blwyddyn 9 y cyfle i ddysgu canu ‘Let It Go’ yr wythnos yma yn eu gwers Ffrangeg – en français, bien sûr!  Gan ein bod wedi bod yn astudio ardal Quebec yng Nghanada y tymor yma, roedd digonedd o eirfa cyfarwydd yng ngeiriau’r gân – la neige, l’hiver, la glace, le froid, gelée – ynghyd â strwythurau sy’n defnyddio berfau amledd-uchel, megis ‘je veux voir ce que je peux faire’.

Cyn gwylio’r fersiwn Ffrangeg, dyma ni fel dosbarth yn edrych ar y fersiwn aml-ieithog yma, sy’n dod â darnau o’r gân mewn 25 iaith gwahanol at ei gilydd.  Sylwch sut mae lleisiau’r cantoresau yn asio yn berffaith ac yn gwneud i’r gân swnio fel petai wedi ei chanu gan yr un person – mae erthygl ddiddorol i’w ddarllen yma yn trafod sut aeth Disney ati i ganfod 41 cantores â lleisiau tebyg er mwyn trosglwyddo’r un ystod o deimlad a thôn â’r fersiwn gwreiddiol mewn gwahanol ieithoedd.

(Clip vidéo de Walt Disney Animation Studios sur http://www.youtube.com)

Roedd yn ddiddorol ystyried gofynion cyfieithu ffilmiau wedi eu hanimeiddio.  Er enghraifft, rhaid i gyfieithiadau caneuon fel ‘Let It Go’ gael strwythur tebyg i’r gân wreiddiol a chyfleu’r un neges a theimlad, ond rhaid ystyried hefyd bod angen i sŵn y geiriau gyd-fynd mor agos â phosibl â symudiadau cegau’r cymeriadau, felly mae’r cyfieithiadau yn aml yn rai mwy ‘creadigol’ na ‘uniongyrchol’.  Does dim ond angen edrych ar y teitl Ffrangeg i weld hyn – mi fyddai ‘Frozen’ yn cyfieithu yn uniongyrchol fel ‘Gelé’ (neu efallai ‘Gelée‘ gan mai merch sy’n cael ei rhewi!) ond y teitl Ffrangeg a ddewiswyd oedd ‘La Reine des Neiges’, neu ‘Brenhines yr Eira’.  Pa un ydych chi’n credu sydd fwyaf effeithiol, tybed? Mae angen hefyd i ystyried y cynulleidfaoedd a fydd yn gwylio’r ffilm o amgylch y byd – a fydd yr un jôc neu syniad yn gweithio cystal yn Rwsia, neu yn De Korea, ac y mae yn America er enghraifft?  O ganlyniad i ystyriaethau fel hyn, mae’n wir nad yw sgript ffilm fel ‘Frozen’ yn union yr un peth o wlad i wlad – er ei fod yn amlwg yn cyfleu yr un stori a’r un negeseuon i’r rhai sy’n gwylio.

I orffen, felly, dyma’r fersiwn Ffrangeg – Libérée, Délivrée – gyda’r geiriau fel eich bod yn medru canu hefyd!  Allez, chantez tout haut!

(Clip vidéo d’Eléna Yanashi sur http://www.youtube.com)

Advertisements

Le Petit Prince – le film!

On a déjà parlé du Petit Prince et de son importance dans la culture française ici. Une nouvelle adaptation du livre sortira l’année prochaine en tant que film animé. Voici la bande-annonce – qu’en pensez-vous?

‘X Men:Days of Future Past’ – Omar Sy discute de son rôle comme Bishop

Vous avez aimé la visite au cinéma pour regarder ‘X Men: Days of Future Past’ hier? Savez-vous (Wyddoch chi) qu’un des acteurs dans le film est un acteur français qui est très bien connu (adnabyddus) en France? Il s’appelle Omar Sy et il est célèbre pour son rôle dans ‘Les Intouchables’, un film extrêmement populaire en France.

(Image de http://www.flicks.co.nz)

Voici une courte vidéo dans laquelle Omar Sy parle de son rôle dans ‘X Men’ – combien pouvez-vous comprendre? Que pensez-vous du film? Vous aimez les films d’action ou de science-fiction? Vous allez souvent au cinéma?

Le Tour de France 2014

Quel dommage (am drueni) hier pour l’équipe de France dans la Coupe du Monde! Pourtant, le Tour de France commence aujourd’hui alors maintenant on parle vélo, pas foot! 😉

carte-tour-de-france-2014

(Image de http://www.cartesfrance.fr)

Cet été, le Tour de France commence dans le Yorkshire, pas en France. Les cyclistes vont parcourir presque 3,664km dans 20 jours – un véritable challenge! L’événement sera diffusé (darlledu) à la télévision dans 190 pays dans le monde, car le Tour de France est très populaire. En effet, le Tour est regardé autant pour le cyclisme que pour les magnifiques vues de la France. Le public est très passionné par cet événement et de grandes foules (torfeydd o bobl) regardent la course chaque année, comme vous pouvez voir dans la photo!

Tour de France crowds(Image de Doug Pensinger/Getty Images Europe)

Voici une vidéo dans laquelle l’ex-cycliste britannique Chris Boardman vous explique ce qu’il faut savoir sur la première étape (cam cyntaf y râs) – Leeds à Harrogate.

***Sylwch!*** Mae ‘tour’ yn air sydd ganddi ddwy ystyr yn ôl cenedl y gair. Mae ‘le tour’ yn golygu taith, mae ‘la tour’ yn golygu twr. Felly ‘LE Tour de France’ ond ‘LA Tour Eiffel’! 

1er avril – Poisson d’Avril

Newyddion da – dim gwersi Ffrangeg heddiw o gwbl!

…Ffwl Ebrill!…

Yn Ffrainc, mae pobl yn dathlu’r 1af o Ebrill trwy geisio glynu pysgod papur ar gefn pobl eraill heb iddynt wybod!

Image de 02.wir.skyrock.net

Image de 02.wir.skyrock.net

Os hoffech chi geisio dala rhywun, y cyfan sydd angen gwneud yw torri siap pysgodyn syml allan o bapur, glynu bach o dâp selo iddo ac yna…ceisio ei chael ar gefn eich ‘dioddefwr’ dewisiedig! Unwaith i’r pysgodyn gael ei ddarganfod, rhaid galw “Poisson d’avril!”