Année 11 – Audioboos ‘Mes Vacances’

Dyma’ch recordiadau o’r wers ddydd Gwener, Blwyddyn 11.  Da iawn am sgyrsio’n dda am 5 munud gyda’ch gilydd!  Un tip bach – cofiwch nad ydym yn dweud ‘e’ heb acen ar ddiwedd geiriau, yn enwedig berfau yn y presennol, e.e.

– dylai ‘je reste‘ (rwy’n aros) gael ei ynganu fel ‘je rest

– dylai ‘je préfère‘ (mae’n well gen i) gael ei ynganu fel ‘je préfèr‘.

– dylai ‘je voyage‘ (rwy’n teithio) gael ei ynganu fel ‘je voyaj

Arwyddion da yma, felly edrych ymlaen i’ch clywed ddydd Llun.

Audioboos – Mes Vacances

Année 11 – Une carte postale

Bonjour, et voici vos devoirs pour cette semaine – il faut envoyer une carte postale électronique à Madame James!

Mes Vacances – Une Carte Postale

**Attention – cofiwch gadw rheolau’r ysgol parthed cyfathrebu electronig mewn cof**

  1. Ewch i http://ow.ly/B6wrA
  2. Dewiswch lun rydych yn ei hoffi a chliciwch ar “Envoyer en carte postale” ac yna ar “Créer cette carte”.
  3. Ysgrifennwch am eich gwyliau yn Ffrangeg yn y blwch “Votre message”.
  4. Rhowch eich enw yn y blwch “Signature”.
  5. Scroliwch lawr y dudalen a chliciwch ar “Programmer l’envoi” ac yna ar “Prévisualiser” i’w wirio (cofiwch eich acenion!).  Os hoffech newid unrhyw beth, cliciwch ar “Modifier cette carte”.
  6. Os fydd popeth yn iawn, cliciwch “Terminer la carte”.
  7. Rhowch eich enw yn y blwch “Votre nom” a’ch ebost ysgol yn y blwch “Votre e-mail”.
  8. Teipiwch gyfeiriad ebost Mrs James yn y blwch “Vos destinaires”.
  9. Cliciwch “Envoyer”, ac mi gaiff eich cerdyn ei anfon i mi!  Merci!

Année 10 – Grammaire – Le Futur

Dyma BwerBwynt yn esbonio sut mae ffurfio amser y dyfodol.  Astudiwch y cynnwys, gwnewch nodiadau i’ch cynorthwyo, ac ysgrifennwch frawddegau yn eich llyfrau yn ôl y cyfarwyddiadau.  Sicrhewch eich bod yn cwblhau’r gwaith fel eich bod yn deall y gwaith erbyn y wers nesaf!  Unrhyw broblemau, dewch i weld Mrs James mewn da bryd!

Année 10 – une vidéo pour la Chandeleur!

Yn dilyn ein ‘gwib-wers’ ddydd Iau ar les crêpes a thraddodiad la Chandeleur, dyma fideo yn dangos traddodiad bach arall ar gyfer dydd Sul. Mae’r fideo yn esbonio bod rhaid dal darn o arian yn un llaw tra’n fflipio’r bancosen gyda’r llaw arall er mwyn sicrhau llwyddiant ariannol i chi am y flwyddyn! Ond mae’r criw yn y fideo yn penderfynu mynd un cam ymhellach a cheisio fflipio’r bancosen a’r darn arian ar yr un pryd! Gwyliwch nhw yn rhoi tro arni yn y ddolen isod – tybed fedrwch chi wneud yn well?!

Le “Challenge Crêpes” de la Chandeleur!

(Llun gan http://www.mondaujourdhui.blogspot.co.uk)

Harcèlement à l’école

Voici deux vidéos au sujet du harcèlement scolaire.  Dans la première, on voit une histoire de cyberharcèlement.  Dans la deuxième, Christophe Lemaitre, athlète français et Champion d’Europe du 100m, parle de ce qu’il a eprouvé quand il était harcelé à l’école. Comment est-ce qu’on peut agir contre le harcèlement scolaire, à votre avis?  Qu’est-ce qu’on peut faire pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité à l’école?

(Pour en savoir plus, visitez http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/)