Dolenni adolygu TGAU

Bonjour, Année 11!

Mae’r arholiadau yn prysur agosau ac felly meddyliais y byddech yn croesawu rhestr o ddoleni defnyddiol i’ch cynorthwyo i adolygu. 🙂

Darllen a gwrando

French Revision – Safle lle mae’n rhaid talu ÂŁ5 i gael mynediad i’r holl ddeunydd. Fodd bynnag, mae deunydd sampl i’w gael am ddim sy’n hafal i un papur gwrando Uwch ac un papur darllen Sylfaenol. Cliciwch ar ‘New! Sample Material’ gyda’r botwm glas i gael mynediad iddo.

BBC Bitesize – Safle gyda esiamplau o ddeunydd gwrando a darllen ar lefel Sylfaenol ac Uwch, gyda thudalennau adolygu i’w cael cyn y profion, a trawsgriptiau o’r gwrando i’ch cynorthwyo i ddysgu unrhyw eirfa newydd.

The French Experience – Cyfres o glipiau fideo yn ymwneud ag amrywiaeth o brofiadau o ddydd i dydd.  Mae’r fideos yn dangos pobl Ffrengig yn siarad ar y stryd ac mewn gwahanol sefyllfaoedd ac yn cynnwys rhestr o eirfa a strywthurau defnyddiol i bob topig.

Zut! – Mae mynediad am ddim i’r safle yma rhwng 4pm a 9am pob dydd (a thrwy’r dydd dros y penwythnos).  Llawer o gemau adolygu, clipiau gwrando a darnau darllen gydag atebion aml-ddewis gan amlaf.

Bonjour de France – Safle yn cynnwys amrywiaeth o glipiau fideo dilys (authentic) gyda chwestiynau aml-ddewis yn Ffrangeg i brofi eich dealltwriaeth.

Gwrando yn benodol

The Ashcombe School – Gwefan gyda chyfres o glipiau fideo ar gyfer pob topig TGAU (yn Ffrangeg ac yn Sbaeneg!).  Mae cwis (llenwi’r bylchau neu ateb cwestiynau aml-ddewis gan amlaf) i gyd-fynd gyda phob clip fideo.

Darllen yn benodol

S-Cool – Safle adolygu penodol ar gyfer gwahanol bynciau ar gyfer arholiadau.  Esboniadau cam wrth gam am amrywiaeth o dopigau, gyda geirfa a strwythurau yn cael eu hadolygu a chwestiynau i’w hymarfer.

French Teacher – Edrychwch yn yr adran Year 10-11 am ddau lyfryn o ymarferion defnyddiol i’w lawrlwytho a’u hargraffu – Higher GCSE Gapfill Tasks a Reading Tasks for GCSE Revision.

Heriau Darllen CBAC – Gwefan wedi ei baratoi yn benodol gan fwrdd arholi CBAC, sy’n cynnig amrywiaeth o destunau darllen ar draws yr haenau Sylfaenol ac Uwch.

Geirfa Cyffredinol

Memrise – Gwefan i’ch cynorthwyo wrth ddysgu geirfa.  Mae sawl enghraifft o restr geirfa Ffrangeg CBAC i’w gael – gallwch ddewis un wedi ei rannu yn ôl llythrennau’r wyddor neu yn Ă´l thema ac rydych yn gallu cael gwared o’r geirfa rydych yn adnabod yn barod drwy glicio ar y symbol ‘Ignore’, sy’n golygu eich bod yn medru canolbwyntio ar ddysgu’r geirfa rydych yn llai sicr ohono.  Mae’r wefan yn defnyddio dau ddull effeithiol iawn ar gyfer dysgu geirfa – creu cysylltiadau yn y cof gyda defnydd o luniau neu frawddegau cofiadwy, a’r dechneg o ‘spaced repetition’ (h.y. ail-adrodd geirfa newydd gyda bylchau rhyngddynt).

Pob hwyl gyda’r adolygu.  Mi fydd y dolenni uchod yn eich cynorthwyo gyda’r dasg ac mae rhywbeth yma i siwtio pawb, gobeithio!

download

Advertisements