Adolygu Blwyddyn 7

Dyma’r cyflwyniad i’ch cynorthwyo gyda’ch adolygu ar gyfer y papur Darllen a Deall. Rydych wedi paratoi atebion ar gyfer y rhan ysgrifenedig o’r arholiad – cofiwch eu dysgu yn ofalus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cofiwch edrych yn eich Vocabulaire, neu medrwch holi eich athrawes!

Advertisements

Adolygu Blwyddyn 8

Dyma’r cyflwyniad i’ch cynorthwyo gyda’r papur Darllen a Deall yn ystod wythnos arholiadau. Cofiwch mai eich tri paragraff sydd angen i chi ddysgu ar gyfer y rhan ysgrifenedig o’r arholiad. Unrhyw gwestiynau pellach? Mae croeso i chi holi eich athro!