Année 10 – une vidéo pour la Chandeleur!

Yn dilyn ein ‘gwib-wers’ ddydd Iau ar les crêpes a thraddodiad la Chandeleur, dyma fideo yn dangos traddodiad bach arall ar gyfer dydd Sul. Mae’r fideo yn esbonio bod rhaid dal darn o arian yn un llaw tra’n fflipio’r bancosen gyda’r llaw arall er mwyn sicrhau llwyddiant ariannol i chi am y flwyddyn! Ond mae’r criw yn y fideo yn penderfynu mynd un cam ymhellach a cheisio fflipio’r bancosen a’r darn arian ar yr un pryd! Gwyliwch nhw yn rhoi tro arni yn y ddolen isod – tybed fedrwch chi wneud yn well?!

Le “Challenge Crêpes” de la Chandeleur!

(Llun gan http://www.mondaujourdhui.blogspot.co.uk)

Advertisements

La Bûche de Noël – miam!

Yn Ffrainc, y gacen Nadolig draddodiadol yw’r ‘Bûche de Noël’, neu Foncyff Siocled (‘Chocolate Log’ yn Saesneg).  Yn hytrach na chacen ffrwythau fel rydym ni yn ei fwyta yn y wlad yma, mae’r Ffrancwyr yn mwynhau cacen sbwng siocled wedi ei rholio a’i orchuddio mewn eisin siocled i edrych fel boncyff coeden.  Nawr, mae’r Ffrancwyr yn adnabyddus iawn am yr amser ac ymdrech sy’n cael ei roi i’w cacenau a’i danteithion eraill ac fel welwch chi o’r lluniau isod wedi eu cymryd o ffenestri siopau cacenau ym Mharis, nid yw’r Bûche de Noël yn eithriad!

Dyma gacennau sy’n edrych fel Bûches de Noël draddodiadol:
food vidmar paris_0013
(Llun o plays-with-needles.blogspot.co.uk)

Dyma gacennau mewn steil mwy modern:
noel11o
(Llun o hanna-bernhard.blogspot.co.uk)

Pa fath o gacen Nadolig sydd well gennych chi – cacen ffrwythau fel gewn ni yng Nghymru neu gacen siocled fel maent yn ei fwyta yn Ffrainc? Mae croeso i chi adael sylw!