Année 11 – Une carte postale

Bonjour, et voici vos devoirs pour cette semaine – il faut envoyer une carte postale électronique à Madame James!

Mes Vacances – Une Carte Postale

**Attention – cofiwch gadw rheolau’r ysgol parthed cyfathrebu electronig mewn cof**

  1. Ewch i http://ow.ly/B6wrA
  2. Dewiswch lun rydych yn ei hoffi a chliciwch ar “Envoyer en carte postale” ac yna ar “Créer cette carte”.
  3. Ysgrifennwch am eich gwyliau yn Ffrangeg yn y blwch “Votre message”.
  4. Rhowch eich enw yn y blwch “Signature”.
  5. Scroliwch lawr y dudalen a chliciwch ar “Programmer l’envoi” ac yna ar “Prévisualiser” i’w wirio (cofiwch eich acenion!).  Os hoffech newid unrhyw beth, cliciwch ar “Modifier cette carte”.
  6. Os fydd popeth yn iawn, cliciwch “Terminer la carte”.
  7. Rhowch eich enw yn y blwch “Votre nom” a’ch ebost ysgol yn y blwch “Votre e-mail”.
  8. Teipiwch gyfeiriad ebost Mrs James yn y blwch “Vos destinaires”.
  9. Cliciwch “Envoyer”, ac mi gaiff eich cerdyn ei anfon i mi!  Merci!
Advertisements

Questions de rédaction – Bien Manger et Garder la Forme

Voici la liste de titres pour votre rédaction cette semaine. Écrivez 200-250 mots en français. Utilisez votre feuille de plan!

1. “On est ce qu’on mange.” Discutez de l’importance de manger sain.

2. “L’obésité, c’est un mal social, pas seulement un problème de la santé.” Selon vous, est-ce bien vrai?

3. “Vivre une vie saine, c’est aussi vivre un vie ennuyeuse.” Donnez et justifiez vos opinions sur cette phrase.

4. Le sport est important pour une vie équilibrée chez les jeunes. Croyez-vous que ce soit vrai? Donnez et justifiez vos raisons.

Pour vendredi, le 24 janvier.  Si vous avez des difficultés, venez me voir!

8P – Prawf ‘Adeiladu Brawddegau’

Cofiwch mai eich gwaith cartref yw dysgu’r termau ‘Adeiladu Brawddegau’ ar gyfer prawf ar ddydd Llun. Mae’r berfau yma yn ddefnyddiol tu hwnt ar gyfer eich cynorthwyo i amrywio eich iaith a mynegi yn union beth hoffech chi ddweud – yn hytrach na dim ond esbonio beth rydych yn hoffi neu ddim yn hoffi gwneud!

Cofiwch am ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’ (neu ‘Look-Say-Cover-Write-Check’ yn Saesneg) fel techneg dysgu da :
1. Edrychwch ar y gair/strwythur
2. Dywedwch y gair/strwythur yn uchel
3. Cuddiwch y gair/strwythur
4. Ysgrifennwch y gair/strwythur
5. Gwiriwch y gair/strwythur – ydych chi wedi ei sillafu’n gywir?

Ar ôl gwneud ychydig o adolygu gyda’ch Mat Iaith Graidd yn defnyddio’r dechneg ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’, rhowch dro ar y 2 gêm yma i brofi eich dysgu! Mae’r un cyntaf yn gofyn i chi ddewis y cyfieithiad cywir i fwydo’r pysgodyn. Mae’r ail un yn gofyn i chi deipio’r geirfa yn gywir er mwyn medru taflu bananas y mwnci at y targed!

8L – Devoirs (Gwaith Cartref)

Bonjour la classe!  Dyma eich brawddegau i’w cyfieithu gan ddefnyddio eich siart corryn o’r wers.  Cofiwch ddefnyddio eich taflen ac NID Google Translate!!  Mae popeth sydd angen arnoch i gwblhau’r gwaith yn eich llyfrau neu ar eich Matiau Iaith felly defnyddiwch nhw!

Mae’r brawddegau i’w gweld isod – mi fydd angen i chi ychwanegu rheswm o’ch dewis chi ar ddiwedd pob brawddeg (defnyddiwch amrywiaeth o resymau!).  Gwnewch yn sicr bod y rheswm yn synhwyrol ar gyfer gweddill y frawddeg.

Edrychwch ar yr enghraifft yma :

Rwy’n dwlu chwarae pêl-droed achos… => J’adore jouer au foot parce que c’est super!

Triwch chi rhain nawr:

1. Rwy’n dwlu mynd i’r sinema achos…

2. Dydw i ddim yn hoffi gwrando ar y radio achos…

3. Mae’n well gen i sgio achos…

4. Rwy’n mynd i ddarllen comics achos…

5. Rwy’n gallu gwneud judo achos…

6. Hoffwn i wylio gêm rygbi achos…

7. Rydw i eisiau mynd i’r dref achos…

8. Rwy’n hoffi gwrando ar fy iPod achos…

9. Rwy’n casau chwarae’r piano achos…

10. Hoffwn i siopa achos…