Blwyddyn 8 – Gwledydd gyda EN / AU / AUX

Voici vos devoirs, Blwyddyn 8!  Cofiwch y rheol yma – er mwyn dweud ‘i/yn’ + gwlad, rhaid defnyddio’r patrymau canlynol:

1. Gwlad benywaidd (sy’n gorffen gyda -e) => EN, e.e. J’habite en Belgique (Rwy’n byw yng Ngwlad Belg)

2. Gwlad lluosog (sydd fel arfer yn gorffen gyda -s) => AUX, e.e. J’habite aux Pays-Bas (Rwy’n byw yn yr Iseldiroedd)

3. Gwlad gwrywaidd (sy’n gorffen gyda unrhyw beth arall) => AU, e.e. J’habite au Canada (Rwy’n byw yng Nghanada)

Dyma gêm i chi ymarfer y rheol yma!  Cofiwch – NID yw ‘Cymru’ yn Ffrangeg yn lluosog (mae’n eithriad i’r rheol uchod…)

 

Advertisements

Blwyddyn 7 – Spelling Bee Ffrangeg!

spelling_bee

Bonjour! Dyma’r ddolen i’r deunydd ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth Spelling Bee i chi, Flwyddyn 7.

Cystadleuaeth Spelling Bee

Mae hwn yn adnodd gwych ar gyfer eich paratoi i gymryd rhan yn hyderus yn y gystadleuaeth ddosbarth ar ddiwedd mis Tachwedd! Mi fyddwn yn mynd ati, ychydig ar y tro, i ddysgu’r 50 gair cyntaf dros yr wythnosau i ddod.

Cofiwch y bydd angen i chi:
1. gyfieithu’r gair a’i ynganu yn Ffrangeg yn gywir
2. sillafu’r gair gan ddefnyddio’r wyddor Ffrangeg

Mi fydd gennych UN MUNUD i gyfieithu cymaint o eiriau yn gywir â phosib! Cofiwch ymarfer yn gyson ac am gyfnodau byr er mwyn medru dysgu cyfieithu a sillafu’r geiriau yn llwyddiannus – mae 5 munud pob dydd yn well na hanner awr unwaith yr wythnos, cofiwch!

8P – Prawf ‘Adeiladu Brawddegau’

Cofiwch mai eich gwaith cartref yw dysgu’r termau ‘Adeiladu Brawddegau’ ar gyfer prawf ar ddydd Llun. Mae’r berfau yma yn ddefnyddiol tu hwnt ar gyfer eich cynorthwyo i amrywio eich iaith a mynegi yn union beth hoffech chi ddweud – yn hytrach na dim ond esbonio beth rydych yn hoffi neu ddim yn hoffi gwneud!

Cofiwch am ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’ (neu ‘Look-Say-Cover-Write-Check’ yn Saesneg) fel techneg dysgu da :
1. Edrychwch ar y gair/strwythur
2. Dywedwch y gair/strwythur yn uchel
3. Cuddiwch y gair/strwythur
4. Ysgrifennwch y gair/strwythur
5. Gwiriwch y gair/strwythur – ydych chi wedi ei sillafu’n gywir?

Ar ôl gwneud ychydig o adolygu gyda’ch Mat Iaith Graidd yn defnyddio’r dechneg ‘Edrych-Dweud-Cuddio-Ysgrifennu-Gwirio’, rhowch dro ar y 2 gêm yma i brofi eich dysgu! Mae’r un cyntaf yn gofyn i chi ddewis y cyfieithiad cywir i fwydo’r pysgodyn. Mae’r ail un yn gofyn i chi deipio’r geirfa yn gywir er mwyn medru taflu bananas y mwnci at y targed!

A2 – Dysgu geirfa allweddol

quizlet-large

Bonjour, Année 13!  Voici un lien au site de Quizlet qui vous aidera à apprendre du vocabulaire utile pour vos examens de français. C’est très important d’apprendre du vocabulaire regulièrement (comme on a discuté en classe pendant la première leçon) et il faut être indépendant et responsable à ce niveau. Cependant, pour vous aider, j’ai preparé des flashcards Quizlet pour de nombreux sujets différents. On ajoutera d’autres lots de flashcards au fur et à mesure pendant l’année aussi. Révisez ce vocabulaire le plus souvent possible pour vous donner la confiance et la connaissance nécessaires pour réussir vos examens!

AS – Dysgu geirfa allweddol

quizlet-large

Bonjour, Année 12!  Voici un lien au site de Quizlet qui vous aidera à apprendre du vocabulaire utile pour vos examens de français. C’est très important d’apprendre du vocabulaire regulièrement (comme on a discuté en classe pendant la première leçon) et il faut être indépendant et responsable à ce niveau. Cependant, pour vous aider, j’ai preparé des flashcards Quizlet pour de nombreux sujets différents. On ajoutera d’autres lots de flashcards au fur et à mesure pendant l’année aussi. Révisez ce vocabulaire le plus souvent possible pour vous donner la confiance et la connaissance nécessaires pour réussir vos examens!

TGAU – Dysgwch y geirfa yma!

quizlet-large

Bonjour, Année 10!  Dyma ddolen at y gemau dysgu geirfa Quizlet a fydd yn eich cynorthwyo gyda’ch gwaith TGAU Ffrangeg. Yr allwedd i wella eich gradd yn Ffrangeg yw i ddysgu cymaint o eirfa a strwythurau a phosib ar eich cof. Mae’r cyfrifoldeb yn eich dwylo CHI i ddysgu’r geirfa yma! I’ch cynorthwyo, rwyf wedi creu sawl set o gardiau fflach a gemau i chi ymarfer yn eich amser eich hun – mae’n anghenrheidiol eich bod yn ymroi i’r gwaith o ddysgu cymaint a phosib o’r rhain er mwyn sichrau’r radd orau bosib i chi’ch hunan yn haf 2015!  Yr unig ffordd o wneud hyn yn llwyddianus yw i ddysgu ychydig ar y tro dros y ddwy flynedd ac adolygu’r hyn rydych wedi dysgu yn barod yn gyson.  Mae’r wefan yn tracio pwy sydd wedi gwneud pa setiau a pha mor aml rydych yn ymweld â’r safle felly *ATTENTION!* mi fydd Mrs James yn gwybod os nad ydych yn rhoi amser i’r gwaith dysgu!! 😉