Libérée, Délivrée – ‘Let It Go’ en français!

Image Disney du site www.radiodisneyclub.fr

Image Disney du site http://www.radiodisneyclub.fr

Cafodd rhai disgyblion Blwyddyn 9 y cyfle i ddysgu canu ‘Let It Go’ yr wythnos yma yn eu gwers Ffrangeg – en français, bien sûr!  Gan ein bod wedi bod yn astudio ardal Quebec yng Nghanada y tymor yma, roedd digonedd o eirfa cyfarwydd yng ngeiriau’r gân – la neige, l’hiver, la glace, le froid, gelée – ynghyd â strwythurau sy’n defnyddio berfau amledd-uchel, megis ‘je veux voir ce que je peux faire’.

Cyn gwylio’r fersiwn Ffrangeg, dyma ni fel dosbarth yn edrych ar y fersiwn aml-ieithog yma, sy’n dod â darnau o’r gân mewn 25 iaith gwahanol at ei gilydd.  Sylwch sut mae lleisiau’r cantoresau yn asio yn berffaith ac yn gwneud i’r gân swnio fel petai wedi ei chanu gan yr un person – mae erthygl ddiddorol i’w ddarllen yma yn trafod sut aeth Disney ati i ganfod 41 cantores â lleisiau tebyg er mwyn trosglwyddo’r un ystod o deimlad a thôn â’r fersiwn gwreiddiol mewn gwahanol ieithoedd.

(Clip vidéo de Walt Disney Animation Studios sur http://www.youtube.com)

Roedd yn ddiddorol ystyried gofynion cyfieithu ffilmiau wedi eu hanimeiddio.  Er enghraifft, rhaid i gyfieithiadau caneuon fel ‘Let It Go’ gael strwythur tebyg i’r gân wreiddiol a chyfleu’r un neges a theimlad, ond rhaid ystyried hefyd bod angen i sŵn y geiriau gyd-fynd mor agos â phosibl â symudiadau cegau’r cymeriadau, felly mae’r cyfieithiadau yn aml yn rai mwy ‘creadigol’ na ‘uniongyrchol’.  Does dim ond angen edrych ar y teitl Ffrangeg i weld hyn – mi fyddai ‘Frozen’ yn cyfieithu yn uniongyrchol fel ‘Gelé’ (neu efallai ‘Gelée‘ gan mai merch sy’n cael ei rhewi!) ond y teitl Ffrangeg a ddewiswyd oedd ‘La Reine des Neiges’, neu ‘Brenhines yr Eira’.  Pa un ydych chi’n credu sydd fwyaf effeithiol, tybed? Mae angen hefyd i ystyried y cynulleidfaoedd a fydd yn gwylio’r ffilm o amgylch y byd – a fydd yr un jôc neu syniad yn gweithio cystal yn Rwsia, neu yn De Korea, ac y mae yn America er enghraifft?  O ganlyniad i ystyriaethau fel hyn, mae’n wir nad yw sgript ffilm fel ‘Frozen’ yn union yr un peth o wlad i wlad – er ei fod yn amlwg yn cyfleu yr un stori a’r un negeseuon i’r rhai sy’n gwylio.

I orffen, felly, dyma’r fersiwn Ffrangeg – Libérée, Délivrée – gyda’r geiriau fel eich bod yn medru canu hefyd!  Allez, chantez tout haut!

(Clip vidéo d’Eléna Yanashi sur http://www.youtube.com)

Advertisements