TGAU / A2 – Environnement

Que faites-vous personnellement pour protéger l’environnement? 

Advertisements

Le Petit Prince

Mae’r stori ‘Le Petit Prince’ yn un poblogaidd ac adnabyddus iawn yn Ffrainc. Hwn yw’r llyfr sydd wedi ei darllen mwyaf yn Ffrainc, yn ôl y sôn, ac hi hefyd sydd wedi ei chyfieithu fwyaf – mewn i 250 o ieithoedd eraill, yn ogystal â mewn i braille. Mae dros miliwn o gopiau o’r llyfr yn cael eu gwerthu pob blwyddyn! Er ei bod ar y wyneb yn lyfr i blant, mae’n gwneud sawl sylwad ddofn am fywyd a natur ddynol.

Dyma ychydig o wybodaeth am y cymeriadau yn y stori a’r hyn maent yn cynrychioli.

petit prince