Au début de l’année…

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, mae’n werth cadw’r dyfyniad yma mewn cof!

succes

 

(Image de http://www.keeptheline.wordpress.com)

Advertisements

La Bûche de Noël – miam!

Yn Ffrainc, y gacen Nadolig draddodiadol yw’r ‘Bûche de Noël’, neu Foncyff Siocled (‘Chocolate Log’ yn Saesneg).  Yn hytrach na chacen ffrwythau fel rydym ni yn ei fwyta yn y wlad yma, mae’r Ffrancwyr yn mwynhau cacen sbwng siocled wedi ei rholio a’i orchuddio mewn eisin siocled i edrych fel boncyff coeden.  Nawr, mae’r Ffrancwyr yn adnabyddus iawn am yr amser ac ymdrech sy’n cael ei roi i’w cacenau a’i danteithion eraill ac fel welwch chi o’r lluniau isod wedi eu cymryd o ffenestri siopau cacenau ym Mharis, nid yw’r Bûche de Noël yn eithriad!

Dyma gacennau sy’n edrych fel Bûches de Noël draddodiadol:
food vidmar paris_0013
(Llun o plays-with-needles.blogspot.co.uk)

Dyma gacennau mewn steil mwy modern:
noel11o
(Llun o hanna-bernhard.blogspot.co.uk)

Pa fath o gacen Nadolig sydd well gennych chi – cacen ffrwythau fel gewn ni yng Nghymru neu gacen siocled fel maent yn ei fwyta yn Ffrainc? Mae croeso i chi adael sylw!

La météo – Y tywydd

Dyma adnodd sy’n dangos i chi sut i drafod y tywydd yn Ffrangeg.  Gallwch holi’r cwestiwn ‘Quel temps fait-il aujourd’hui?’ (Sut mae’r tywydd heddiw?) a disgwyl clywed un o’r brawddegau isod fel ateb.  Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer trefnu eich gweithgareddau tra ar eich gwyliau – gwell trefnu mynd i’r sinema yn hytrach na’r traeth os glywch chi ‘il pleut’ fel ateb!

quel temps fait-il

(Image de http://mesnounours.blogspot.co.uk)