Année 10 – Grammaire – Le Futur

Dyma BwerBwynt yn esbonio sut mae ffurfio amser y dyfodol.  Astudiwch y cynnwys, gwnewch nodiadau i’ch cynorthwyo, ac ysgrifennwch frawddegau yn eich llyfrau yn ôl y cyfarwyddiadau.  Sicrhewch eich bod yn cwblhau’r gwaith fel eich bod yn deall y gwaith erbyn y wers nesaf!  Unrhyw broblemau, dewch i weld Mrs James mewn da bryd!

Advertisements