A2 – Dysgu geirfa allweddol

quizlet-large

Bonjour, Année 13!  Voici un lien au site de Quizlet qui vous aidera à apprendre du vocabulaire utile pour vos examens de français. C’est très important d’apprendre du vocabulaire regulièrement (comme on a discuté en classe pendant la première leçon) et il faut être indépendant et responsable à ce niveau. Cependant, pour vous aider, j’ai preparé des flashcards Quizlet pour de nombreux sujets différents. On ajoutera d’autres lots de flashcards au fur et à mesure pendant l’année aussi. Révisez ce vocabulaire le plus souvent possible pour vous donner la confiance et la connaissance nécessaires pour réussir vos examens!

Advertisements

AS – Dysgu geirfa allweddol

quizlet-large

Bonjour, Année 12!  Voici un lien au site de Quizlet qui vous aidera à apprendre du vocabulaire utile pour vos examens de français. C’est très important d’apprendre du vocabulaire regulièrement (comme on a discuté en classe pendant la première leçon) et il faut être indépendant et responsable à ce niveau. Cependant, pour vous aider, j’ai preparé des flashcards Quizlet pour de nombreux sujets différents. On ajoutera d’autres lots de flashcards au fur et à mesure pendant l’année aussi. Révisez ce vocabulaire le plus souvent possible pour vous donner la confiance et la connaissance nécessaires pour réussir vos examens!

TGAU – Dysgwch y geirfa yma!

quizlet-large

Bonjour, Année 10!  Dyma ddolen at y gemau dysgu geirfa Quizlet a fydd yn eich cynorthwyo gyda’ch gwaith TGAU Ffrangeg. Yr allwedd i wella eich gradd yn Ffrangeg yw i ddysgu cymaint o eirfa a strwythurau a phosib ar eich cof. Mae’r cyfrifoldeb yn eich dwylo CHI i ddysgu’r geirfa yma! I’ch cynorthwyo, rwyf wedi creu sawl set o gardiau fflach a gemau i chi ymarfer yn eich amser eich hun – mae’n anghenrheidiol eich bod yn ymroi i’r gwaith o ddysgu cymaint a phosib o’r rhain er mwyn sichrau’r radd orau bosib i chi’ch hunan yn haf 2015!  Yr unig ffordd o wneud hyn yn llwyddianus yw i ddysgu ychydig ar y tro dros y ddwy flynedd ac adolygu’r hyn rydych wedi dysgu yn barod yn gyson.  Mae’r wefan yn tracio pwy sydd wedi gwneud pa setiau a pha mor aml rydych yn ymweld â’r safle felly *ATTENTION!* mi fydd Mrs James yn gwybod os nad ydych yn rhoi amser i’r gwaith dysgu!! 😉