Le Petit Prince

Mae’r stori ‘Le Petit Prince’ yn un poblogaidd ac adnabyddus iawn yn Ffrainc. Hwn yw’r llyfr sydd wedi ei darllen mwyaf yn Ffrainc, yn ôl y sôn, ac hi hefyd sydd wedi ei chyfieithu fwyaf – mewn i 250 o ieithoedd eraill, yn ogystal â mewn i braille. Mae dros miliwn o gopiau o’r llyfr yn cael eu gwerthu pob blwyddyn! Er ei bod ar y wyneb yn lyfr i blant, mae’n gwneud sawl sylwad ddofn am fywyd a natur ddynol.

Dyma ychydig o wybodaeth am y cymeriadau yn y stori a’r hyn maent yn cynrychioli.

petit prince

Advertisements