Année 11 – Audioboos ‘Mes Vacances’

Dyma’ch recordiadau o’r wers ddydd Gwener, Blwyddyn 11.  Da iawn am sgyrsio’n dda am 5 munud gyda’ch gilydd!  Un tip bach – cofiwch nad ydym yn dweud ‘e’ heb acen ar ddiwedd geiriau, yn enwedig berfau yn y presennol, e.e.

– dylai ‘je reste‘ (rwy’n aros) gael ei ynganu fel ‘je rest

– dylai ‘je préfère‘ (mae’n well gen i) gael ei ynganu fel ‘je préfèr‘.

– dylai ‘je voyage‘ (rwy’n teithio) gael ei ynganu fel ‘je voyaj

Arwyddion da yma, felly edrych ymlaen i’ch clywed ddydd Llun.

Audioboos – Mes Vacances

Advertisements

Année 11 – Une carte postale

Bonjour, et voici vos devoirs pour cette semaine – il faut envoyer une carte postale électronique à Madame James!

Mes Vacances – Une Carte Postale

**Attention – cofiwch gadw rheolau’r ysgol parthed cyfathrebu electronig mewn cof**

  1. Ewch i http://ow.ly/B6wrA
  2. Dewiswch lun rydych yn ei hoffi a chliciwch ar “Envoyer en carte postale” ac yna ar “Créer cette carte”.
  3. Ysgrifennwch am eich gwyliau yn Ffrangeg yn y blwch “Votre message”.
  4. Rhowch eich enw yn y blwch “Signature”.
  5. Scroliwch lawr y dudalen a chliciwch ar “Programmer l’envoi” ac yna ar “Prévisualiser” i’w wirio (cofiwch eich acenion!).  Os hoffech newid unrhyw beth, cliciwch ar “Modifier cette carte”.
  6. Os fydd popeth yn iawn, cliciwch “Terminer la carte”.
  7. Rhowch eich enw yn y blwch “Votre nom” a’ch ebost ysgol yn y blwch “Votre e-mail”.
  8. Teipiwch gyfeiriad ebost Mrs James yn y blwch “Vos destinaires”.
  9. Cliciwch “Envoyer”, ac mi gaiff eich cerdyn ei anfon i mi!  Merci!

Année 10 – Grammaire – Le Futur

Dyma BwerBwynt yn esbonio sut mae ffurfio amser y dyfodol.  Astudiwch y cynnwys, gwnewch nodiadau i’ch cynorthwyo, ac ysgrifennwch frawddegau yn eich llyfrau yn ôl y cyfarwyddiadau.  Sicrhewch eich bod yn cwblhau’r gwaith fel eich bod yn deall y gwaith erbyn y wers nesaf!  Unrhyw broblemau, dewch i weld Mrs James mewn da bryd!

Harcèlement à l’école

Voici deux vidéos au sujet du harcèlement scolaire.  Dans la première, on voit une histoire de cyberharcèlement.  Dans la deuxième, Christophe Lemaitre, athlète français et Champion d’Europe du 100m, parle de ce qu’il a eprouvé quand il était harcelé à l’école. Comment est-ce qu’on peut agir contre le harcèlement scolaire, à votre avis?  Qu’est-ce qu’on peut faire pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité à l’école?

(Pour en savoir plus, visitez http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/)

Année 10 – Audioboo – Ma famille et mes copains

Bonjour la classe! Dyma’ch gwaith llafar ar yr uned gyntaf, ‘Moi et quelques autres’, yn trafod eich teulu a’ch ffrindiau. Eich tasg yw:
1. Gwrando ar waith eich hunan a’i asesu ar eich taflen waith, ac yna
2. Gwrando ar waith un o’ch cyfeillion a’i asesu trwy adael sylw ‘Dau seren a dwy dymuniad’ yn sylwadau’r post yma.
Mae popeth a ysgrifennwch yma yn weledol i bawb felly ystyriwch cynnwys eich asesiad yn ofalus! Mae pob sylw angen ei gymeradwyo, felly efallai na fydd yn ymddangos yn syth.

Mae’r sylwadau gorau yn mynd i fod yn benodol iawn – dyma’r ffordd o orau o helpu rhywun i wella, cofiwch! Dyma rhai pethau i chi ystyried wrth i chi wrando ar waith eich cyfaill:

a) Sut mae ei (h)acen? Ydyn nhw’n swnio yn Ffrangeg? Oes unrhyw eiriau penodol mae angen iddynt gymryd gofal gyda nhw? Ydyn nhw’n tueddu dweud yr -s ar ddiwedd geiriau neu’r -ent ar ddiwedd berfau ‘ils’ – mae’r ddau beth yma i fod yn dawel, cofiwch.

b) Ydyn nhw wedi defnyddio’r iaith newydd a ddysgon ni yn ystod yr uned, fel y berfau atblygol, yr ansoddeiriau newydd, a’r swyddi? Ydyn nhw wedi ei ddefnyddio’n gywir? Ydyn nhw wedi defnyddio adferfau, fel ‘souvent’, ‘quelquefois’ a ‘toujours’, yn y gwaith? Ydy’r iaith yn swnio fel safon TGAU, neu ydy fe’n rhy debyg i safon Blwyddyn 8 neu 9?

c) Ydych chi’n clywed brawddegau estynedig neu gymhleth? Neu ydy eu brawddegau yn tueddu bod braidd yn fyr neu’n syml yn eu strwythur?

ch) Ydy nhw wedi cynnwys unrhyw ferfau yn y gorffennol neu’r dyfodol? Neu ai’r presennol yn unig a glywch?

Dyma’r ddolen – pob hwyl arni 🙂

Audioboo – Moi et quelques autres

Année 10 – Les verbes réguliers au présent

Dyma fideo sydd yn eich atgoffa sut i ffurfio berfau rheolaidd yn y presennol. Gwyliwch cymaint o weithiau a sydd ei angen nes eich bod yn hyderus yn ffurfio’r berfau -er, -ir a -re yn y presennol.

Dau beth pwysig i’w gofio:
1. Cofiwch ein bod yn defnyddio berfau yn y presennol i ddweud beth rydym yn gwneud NAWR, y funud yma, ond hefyd i esbonio beth rydych yn gwneud FEL ARFER.
2. Cofiwch hefyd, er ein bod yn dweud (er enghraifft) ‘Rydw i yn chwarae’ yn Gymraeg, rhaid defnyddio’r ferf jouer yn y presennol (h.y. ‘je joue’) i gyfieithu hyn a DIM DWEUD ‘je suis jouer’ (ych a fi!!!).