TGAU / A2 – Environnement

Que faites-vous personnellement pour protéger l’environnement? 

Advertisements

Le Ski-Alpinisme et les compétences d’examen (FN2)

Bonjour, Année 12!  Voici les ressources de la leçon aujourd’hui, j’espère que vous les trouverez utiles pour vous aider avec vos préparations pour l’examen FN2.  La vidéo ne fonctionne pas dans la présentation, donc vous la trouverez en-bas.  Merci pour votre travail aujourd’hui!

Blwyddyn 12 – Gwersi 31 Ionawr 2014

Bonjour la classe!  Mae’n ddrwg gen i nad ydw i gyda chi heddiw.  Roeddwn yn edrych ymlaen i glywed eich cyflwyniadau!  Cawn eu gwneud wythnos nesaf yn lle.  Dyma’r gwaith ar gyfer heddiw:

1. Mynd ar y wefan ganlynol ‘Le Cannabis est Une Réalité‘, a gwylio’r fideos, gan geisio cwblhau’r bylchau yn eich llyfrynnau gwaith.  Mae’r wefan wedi cael ei ddadflocio ers wythnos diwethaf felly dylai popeth weithio yn iawn.  Gwyliwch y fideos, yn hytrach na’r clipiau sain yn unig.  Mae’r sgriptiau yn eich llyfrau yn matsio teitlau’r clipiau fideo fel a ganlyn:

Spot 1 = Difficultés Scolaires 1

Spot 2 = Intoxication Aigüe

Spot 3 = Isolement

Spot 4 = Démotivation

Spot 5 = Dépendance

Unwaith i chi eu cwblhau, paratowch nodiadau bras ar gyfer ateb y cwestiynau trafod (‘Une fois que vous avez complété l’exercice sur la page suivante, discutez!’) ar y dudalen flaenorol yn eich llyfrynnau gwaith.  Cawn wneud y drafodaeth yma ar ôl i chi gwblhau eich cyflwyniadau wythnos nesaf.

Y dasg nesaf yw gwneud y dasg FN2 gwrando yn eich llyfrynnau cyn-gwestiynau FN2 – Drogues et Cigarettes.  Rwyf wedi ebostio’r darn gwrando i chi ar 17/12/13.

Yn olaf, mi fyddaf hefyd yn rhoi prawf geirfa i chi wythnos nesaf ar y rhestr geirfa gwnaethoch ddarganfod i mi wythnos diwethaf yn ymwneud gyda chyffuriau.

Mae 3 gwers gyda chi heddiw felly peidiwch a’u gwastraffu ac mi welwch na fydd pentwr o waith cartref gyda chi wedyn!  Pob hwyl, a dewch i fy ngweld ddydd Llun os oes problem.

Bon weekend!  Mme James