1er avril – Poisson d’Avril

Newyddion da – dim gwersi Ffrangeg heddiw o gwbl!

…Ffwl Ebrill!…

Yn Ffrainc, mae pobl yn dathlu’r 1af o Ebrill trwy geisio glynu pysgod papur ar gefn pobl eraill heb iddynt wybod!

Image de 02.wir.skyrock.net

Image de 02.wir.skyrock.net

Os hoffech chi geisio dala rhywun, y cyfan sydd angen gwneud yw torri siap pysgodyn syml allan o bapur, glynu bach o dâp selo iddo ac yna…ceisio ei chael ar gefn eich ‘dioddefwr’ dewisiedig! Unwaith i’r pysgodyn gael ei ddarganfod, rhaid galw “Poisson d’avril!”

Advertisements

Année 10 – une vidéo pour la Chandeleur!

Yn dilyn ein ‘gwib-wers’ ddydd Iau ar les crêpes a thraddodiad la Chandeleur, dyma fideo yn dangos traddodiad bach arall ar gyfer dydd Sul. Mae’r fideo yn esbonio bod rhaid dal darn o arian yn un llaw tra’n fflipio’r bancosen gyda’r llaw arall er mwyn sicrhau llwyddiant ariannol i chi am y flwyddyn! Ond mae’r criw yn y fideo yn penderfynu mynd un cam ymhellach a cheisio fflipio’r bancosen a’r darn arian ar yr un pryd! Gwyliwch nhw yn rhoi tro arni yn y ddolen isod – tybed fedrwch chi wneud yn well?!

Le “Challenge Crêpes” de la Chandeleur!

(Llun gan http://www.mondaujourdhui.blogspot.co.uk)